Rolizo

Slunce nechce ani DPH

SOLÁRNÍ KOLEKTORY ROLIZO

Dodáváme osvědčené kolektory předních našich i světových výrobců.

Fólie

Montáž folií - stručný popis:

Před započetím montáže je třeba přesně změřit plochy a zvážit, jak je pokrýt s minimální spotřebou fólie dodávané v rolích o šířce 1,52 metru = spočítat prořez. Zároveň je třeba posoudit obtížnost a rizika instalace. Částečky rzi na kovových rámech, oprýskané laky, staré drolící se kyty a podobné nečistoty se během instalace mohou zachytit na vrstvě lepu. Při instalaci fólie na skla malých rozměrů lze zase předpokládat, že fólie bude klouzat, narážet do rámu a nabere do okrajů nečistoty zbylé po čištění okna mezi sklem a rámem. Některé zahraniční propagační materiály sice uvádějí, že montáž je rychlá a nijak nenaruší provoz objektu, ale není to docela pravda, a to z následujících důvodů:

lummar.jpg

 

 • Fólie silně zviditelňuje nejen vady skla, ale i veškeré nečistoty, které během montáže přilnou k lepící vrstvě a zůstanou mezi sklem a fólií. Tyto nečistoty se sice neobjevují v takovém rozsahu, aby ovlivnily funkceschopnost fólie, ale znehodnocují estetický dojem z provedené instalace. Intuitivně je tedy zřejmé, že čím prašnější bude prostředí, a čím větší bude pohyb osob, či předmětů poblíž místa instalace, tím více nečistot se pod fólii dostane. Proto doporučujeme během montáže omezit pohyb v objektu.
 • Špatný přístup k proskleným plochám může mít za následek nachytání většího množství nečistot na lepící vrstvu při manipulaci s připraveným pásem fólie a také nedokonalé vytlačení zbytků montážního roztoku mezi sklem a fólií.
 • Reziduální vlhkost mezi sklem a fólií může v reakci s disperzní lepicí vrstvou vytvořit mapy a fleky, při větším množství vlivem soudržnosti molekul vody dokonce bubliny, které budou dlouhé týdny i měsíce mizet. Je vhodné na to zákazníka upozornit ještě před započetím montáže. Zaoblené řezy nebo větší počet řezů na malých tabulkách znamenají větší pracovní náročnost.
 • Posouzení obtížnosti instalace a vysvětlení možných úskalí zákazníkovi by mělo předcházet sepsání smlouvy o dílo a vlastní montáži fólie.


Vlastní montáž začíná mytím prosklených ploch a jejich očištěním ocelovou žiletkovou škrabkou. Fólie se odmotá z role a nařeže na přibližné rozměry. Očištěné sklo se lehce nastříká montážním roztokem. Montáž je vhodné provádět ve dvojici. Jeden z techniků uchopí připravenou fólii za horní okraj, druhý z lepu zvolna stahuje ochrannou vrstvu, a to za současného postřikování lepící vrstvy montážním roztokem. Cílem je eliminovat vznikající elektrický náboj a přitahování nečistot rozptýlených ve vzduchu na lep.

Fólie s provlhčenou vrstvou disperzního lepu se přiloží na navlhčené sklo, usadí a ořízne podle rámu. Její povrch se navlhčí a speciálními stěrkami se vytlačuje kapalina mezi sklem a lepem. Navlhčení povrchu fólie a vytlačování zbytku montážního roztoku se opakuje tak dlouho, dokud lze při vytlačování před hranou stěrky pozorovat vlhkost pod fólií (přesněji - viz "Předpis pro dodržování jakosti").

Po vytvrzení lepící vrstvy (cca. 6 týdnů) lze fólii umývat doporučeným postupem, t.j. hrubé nečistoty po řádném navlhčení stáhnout gumovou stěrkou. K čištění a leštění lze používat papírové ubrousky, a tím se vyvarovat poškrábání fólie částicemi prachu. Při čištění nelze používat ostré předměty. Zajištěné plochy se nedoporučuje vystavovat působení chemických vlivů. Připomínáme nutnost používání odpovídajícího montážního koncentrátu při instalaci fólie, a to podle typu lepu.

Použití montážního koncentrátu SLIP Eez je předepsáno na všechny fólie s lepem typu PS a některé fólie s lepem typu CDF: N 1020, 1035 1050 SR CDF a E 1220 1230 SR CDF.

Použití montážního koncentrátu X - 100 je předepsáno na všechny fólie s lepem typu CD a na fólie s lepem typu CDF mimo: N 1020, 1035 1050 SR CDF a E 1220 1230 SR CDF.
Fólie s lepem CDF jsou určeny jen na instalaci z vnitřní strany skla.

Při instalaci je nutné se řídit MONTÁŽNÍM PŘEDPISEM výrobce a dodavatele a PŘEDPISEM PRO DODRŽOVÁNÍ JAKOSTI. Vhodnost použití konkrétní fólie na daný typ zasklení (z hlediska možného popraskání prosklených ploch) konzultujte s dodavatelem. Všechny fólie, kromě starších typů venkovních, mají vrstvu SR, nebo ER odolnou proti poškrábání.

Předpis pro dodržování jakosti:


I. PŘEDPIS PRO INSTALACI FÓLIÍ

 • Při instalaci fólie musí být dodržen technologický postup předepsaný výrobcem.
 • Při instalaci fólie musí být použito minimálně následující nářadí:
 •  
  • nůž OLFA (nůž z nerezové oceli)
  • stěrka na mytí oken (kovová s gumou v kovové liště)
  • speciální trubková PVC vytlačovačka s gumovou lištou na protisluneční fólie nebo kovová s teflonovou lištou na bezpečnostní fólie
  • předepsaný montážní roztok (FILM - ON nebo X -100)
  • jemný papír, který nepouští vlákna
  • teflonová vytlačovačka na okraje fólie
 • Každý technik musí mít akreditaci od výrobce fólie

 

Montážní předpis:

 

A. Obecné body


Před odjezdem na zakázku

 • Ověřte, zda máte správnou fólii v dostatečném množství.
 • Ověřte, zda máte dostatečné množství čistících prostředků
 • Ověřte, zda máte veškeré potřebné nářadí a pomůcky.
 • Zabezpečte, aby zákazník, případně jeho zaměstnanci věděli, co budete dělat.
 • Nařežte fólii na přibližnou velikost, pokud je to vhodné.


Pozor: Při stříhání fólie počítejte s takovým rozmístěním fólie na prosklené plochy, aby osy nařezaných kusů zůstaly stejně orientovány vůči sobě, jako před rozřezáním. Při přetočení jednotlivých kusů vůči sobě (zejména při přetočení o 180°) může dojít k vizuálnímu dojmu změny odstínu fólie.

B. Aplikace

 • Připravte montážní roztok z FILM - ON nebo X - 100, podle typu fólie.
 • Zabezpečte dle možností okolí montáže proti působení montážního roztoku.
 • Postříkejte sklo roztokem X - 100 (poznámka 5) a očistěte důkladně těsnění i rámy papírem, který nepouští vlákna.
 • Proudem roztoku X  100 opláchněte těsnění.
 • Očistěte okno žiletkovou škrabkou a důkladně otřete těsnění pomocí jemného papíru, který nepouští vlákna.
 • Znovu postříkejte sklo a těsnění roztokem X  100.
 • Setřete okno pomocí stěrky s gumou v kovové liště.
 • Vytřete pečlivě těsnění použitím papíru, který nepouští vlákna.
 • Jemně postříkejte sklo. Vyhněte se postříkání těsnění, zejména v horní části.
 • Odstraňte ochrannou vrstvu z fólie za současného postřikování lepicí vrstvy roztokem modrého koncentrátu. Držte fólii napjatou, abyste předešli jejímu pomačkání atp.
 • Znovu jemně postříkejte sklo a přiložte fólii lepící vrstvou na sklo. Srovnejte fólii na skle. Měla by být potřebná pouze jemná korekce.
 • Přidržujte fólii na skle. Vytlačovačkou nejprve jeďte po fólii ve tvaru písmene T, a to cca 2 cm pod horním okrajem skla a cca 38 cm ve svislém tvaru. Během vytlačování stěrku tlačte. Netahejte.
 • Od svislice T vytlačujte na obě strany. Držte se do 2 cm od okrajů. Podle typu fólie používejte odpovídající vytlačovačku.
 • Protáhněte svislici písmene T směrem dolů o 15 palců (38 cm).
 • Opakujte body 13 a 14 až do vytlačení montážního roztoku z celé plochy.
 • Ostrým nožem (OLFA KNIFE) a za pomoci pravítka ořízněte fólii kolem dokola. Začněte u horního okraje. Měňte pravidelně břity.
 • Vytlačte dvoucentimetrové pásmo při okrajích fólie. Tlačte směrem k těsnění (tmelu), ale nenarážejte do něj.
 • Očistěte těsnění papírem, který nepouští vlákna.
 • Opakujte vytlačování podle bodů 12 až 15.
 • Použijte malou teflonovou vytlačovačku obalenou jemným papírem, který nepouští vlákna k dotlačení a vysušení okrajů.
 • Ukliďte odřezky fólie, ochrannou vrstvu a zbytky papíru do připraveného igelitového pytle. Ukliďte okolí místa instalace, vytřete do sucha.
 • Pro silnější bezpečnostní fólie je třeba výše popsaný postup přizpůsobit takto:
  • Použijte vyšší přitlačenou sílu v bodech 12 až 15.
  • Zvyšte tlak na nástroj v kroku 19. Překrývejte tahy vytlačovačky maximálně o 1/2 šířky nástroje. Hranu vytlačovačky odkloňte od svislice tak, aby vytlačovaný montážní roztok obtékal dolní kraj vytlačovačky nebo byl před hranou tlačen až do bočního kraje fólie. V žádném případě nesmíte připustit přetékání přes horní okraj. Opakujte dvakrát.
  • Po vytlačení překontrolujte, zda pod fólií nejsou viditelné bubliny a případně opakujte postup dle 22.2.
  • Fólii o tloušťce 175 a více mikronů je obvykle vhodnější nařezat předem, než zařezávat podle okrajů.

Poznámky:

1. Použijte správný montážní koncentrát (FILM - ON nebo X 100) podle typu fólie, X  100 musí být použit na všechny fólie s lepem CDF kromě těchto:

 • N 1020 B SR CDF
 • N 1035 B SR CDF
 • N 1050 B SR CDF
 • VE 35 SR CDF
 • VE 50 SR CDF
 • VE 60 SR CDF,

k jejichž instalaci a instalaci všech ostatních fólií musí být použit FILM - ON.

2. Vždy se ujistěte, že je malá mezera mezi okraji fólie a rámem, kytem atd.
3. Pokud musí být fólie napojována, nepřekrývejte dva kusy fólie. Okraje fólie se nesmějí dotýkat. Nechte malou mezeru.
4. Při instalaci fólií s lepem CDF se mohou objevit malé " tunely " zapříčiněné například otřepy okrajů fólie po řezu tupým nožem a počáteční nižší adhezí. Počkejte 1 až 10 minut a tyto "tunely" znovu vytlačte. Okenní fólie označované spattered často po instalaci vykazují mapy a fleky (zamlžení v průhledu). To je způsobováno kondenzací uvnitř fólie. Zamlžení časem zmizí, a to v závislosti na teplotě okolí, množství přímého slunečního svitu a typu fólie.
5. Mytí skel roztokem X - 100 a následná instalace za použití odpovídajícího koncentrátu zlepšuje adhezi: Tento postup musí být použit vždy, když je sklo silně znečištěné a při instalaci bezpečnostních fólií.
6. Fólie určené pro vnitřní instalaci je možné instalovat na vnější i vnitřní okenní tabuli zevnitř (pozice 2 a 4). V případě izolačních dvojskel většinou pouze na pozici 4.
   Pozn.: Při instalaci fólie na vnitřní stranu vnitřní okenní tabule může dojít ke snížení účinnosti fólie cca o 7%.
7. Před instalací protisluneční fólie na izolační dvojskla konzultujte s dodavatelem, zda je instalace přípustná. Může dojít k praskání skel. Nikdy neinstalujte protisluneční fólie na drátosklo, plexisklo, plasty a polykarbonáty.

II. POKYNY PRO ÚDRŽBU

 

 1. Objednatel se Smlouvou o dílo zavazuje, že v případě instalace vnitřních fólií nebude následujících 6 až 8 týdnů po převzetí díla zasklenými plochami manipulováno (zejména se jedná o mytí a máčení z vnitřní strany, kde je instalována fólie, lepení různých poutačů apod.). Fólii je po tuto dobu nutno chránit před vlhkem, protože minimálně po dobu 3 až 5 dnů, ale zpravidla podstatně déle v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, vytvrzuje vrstva dispersního lepu. U protislunečních fólií se "suchým lepem" (typ CDF) trvá vytvrzení lepu i několik měsíců. V této době je nepřípustné jakékoliv jednání směřující k odloupnutí fólie.
 2. 2. V případě, že je dílo prováděno v zimních měsících, zavazuje se objednatel zajistit uvnitř objektu dostatečnou teplotu k tomu, aby nedošlo ke zmrznutí neodpařené vlhkosti pod fólií.
 3. 3. Po uplynutí 6 týdnů lze fólii umývat doporučeným postupem, tj.: hrubé nečistoty po řádném zvlhčení stáhnout gumovou stěrkou, k čištění a leštění používat měkkých papírových ubrousků, a tím se vyvarovat poškrábání fólie částicemi ulpívajícího prachu. Nepoužívat čistící prostředky, které obsahují obrušovací látky. Nepoužívat organická rozpouštědla. Při čištění nelze používat ostré předměty. Na instalovanou fólii se nedoporučuje lepit samolepky a vystavovat ji působení chemických vlivů.

 

III. VSTUPNÍ KONTROLA

 1. Překontrolujte neporušenost přepravního kartónového obalu fólie.
 2. Překontrolujte neporušenost igelitového obalu na roli fólie.
 3. Překontrolujte vlastní fólii. Neměla by mít žádné pozorovatelné vady v průhledu (nečistoty mezi vrstvami fólie, zkreslení v průhledu atd.)

lummar2.jpg

IV. PŘEDPIS PRO VÝSTUPNÍ KONTROLU

Minimální kvalitativní požadavky na instalaci okenních fólií
Při instalaci okenní fólie na sklo, za účelem dosažení jeho vyšší užitné hodnoty, nelze očekávat stejnou úroveň estetické vizuální kvality, jakou by mělo samotné továrně vyrobené sklo obdobných vlastností. Vždy budou více či méně pozorovatelné, případně měřitelné, vlivy reálného prostředí, konečných rozměrů a optických vlastností fólie na instalaci, a to zejména v podobě výskytu prachových částic a zbytkové vlhkosti pod fólií, napojování a oříznutí fólie podle rámů. To je třeba při hodnocení provedené instalace respektovat.

Požadavky na kvalitu instalace
Provedená instalace musí splňovat, nebo převyšovat následující podmínky:

 • mezery u okrajů musí být 1 až 3 mm, lépe 1 až 1,5 mm, a to vyjma oblastí, kde jsou kraje rámů nerovné,
 • jsou-li kraje rámů nerovné, např. v podobě nerovných kytů a gum, jsou akceptovatelné mezery až 5 mm, fólie se nesmí rámů dotýkat
 • mezi dvěma kusy napojené fólie musí být mezera 1 až 1,5 mm,
 • mezi sklem a fólií nesmí být vzduchové bublinky,
 • mezi sklem a fólií nesmí být vodní bubliny, max. 1 až 2 malé bubliny na m2 bezprostředně po instalaci,
 • na fólii nesmí být patrné zmačkání, trhliny, rozlepování vrstev fólie,


Požadavky na výskyt vad
Hodnocení bodových vad (nečistot pod fólií) se provádí ze vzdálenosti 2 m ve směru kolmém na prosklené plochy, za denního světla. Při instalaci fólie v interiéru s filtrací vzduchu v prostředí bez zvýšeného výskytu prachu je mimo oblast šíře 50 mm po obvodu fólie přípustný tento počet a velikost bodových vad (nečistot pod fólií).

 • do 0,3 mm: bez omezení (nesmí tvořit shluky)
 • do 0,5 mm: 3 ks/m2
 • do 1,0 mm: 1 ks/m2
 • nad 1,0 mm: nejsou dovoleny.

Pokud je instalace prováděna v prostředí ze zvýšenou prašností, tedy s částicemi, které se ve vzduchu vyskytují, nebo vyskytovat mohou, ať již vlivem pohybu okolního vzduchu, nebo pohybu osob v okolí místa instalace, je mimo možnosti technika počet cizích částic pod fólií omezit. Velikost bodových částic však nesmí být větší, než 3 mm. Zvláštní ustanovení platí pro pruh šíře 50 mm po obvodu fólie, kde je nutné přihlédnout k vlastnostem zasklení v oblasti rámu. Rezavé rámy, staré a drobící se kyty, zpuchřelá gumová těsnění, přetoky silikonu a jejich zbytky mohou mít na estetickou kvalitu v okrajích instalované fólie obdobný vliv, jako prachové částice ze vzduchu. Navíc mohou způsobovat zvedání okrajů fólie. Výskyt těchto nečistot pod instalovanou fólií lze jen omezit. Posouzení prašnosti prostředí a vlivu rámů provádí technik, zodpovídající za kvalitu instalace, a to ještě před zahájením instalace a podpisem smlouvy o dílo. O výsledcích posouzení a možných vlivech na kvalitu instalace neprodleně informuje objednatele díla a instalaci zahájí pouze s jeho souhlasem. Výsledky posouzení zaznamená do příslušné rubriky ve smlouvě o dílo.

Předávací protokol
Za dodržení předepsané kvality instalace odpovídá technik, předkládající k podpisu smlouvu o dílo a předávací protokol. Předávací protokoly jsou archivovány po celou délku záruční doby společně se smlouvami o dílo.

V. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE

Technici jsou průběžně seznamováni s novinkami publikovanými v CPF NEWSLETTER, s informacemi technického ředitele pro Evropu a účastní se jeho přednášek při návštěvách Prahy.

VI. DODATKY

K PŘEDPISU PRO DODRŽOVÁNÍ JAKOSTI

Pro případ instalace fólie z venkovní strany se odstavec II „PŘEDPISU“ doplňuje bodem 4 ve znění:
4. V případě instalace fólií z venkovní strany skla je po dobu cca 6 týdnů nežádoucí mytí a máčení fólie. Zejména je nepřípustné jakékoliv jednání směřující k odloupnutí fólie. Možný vliv povětrnostních podmínek v době instalace a nejbližší po ní (vítr, déšť, prašnost prostředí ) na kvalitu instalace posuzuje dodavatel instalace. Dodavatel volí podmínky pro instalaci takové, aby instalace mohla být provedena kvalitně, ve smyslu příslušných odstavců tohoto PŘEDPISU. Pokud provádí instalaci za nepříznivých podmínek na přání objednatele, uvede to ve SMLOUVĚ O DÍLO, v rubrice ZÁZNAM O INSTALACI. Hodnocení provedené instalace se uvede v PŘEDÁVACÍM PROTOKOLU.


DODATEK č.II ze dne 15.7.2002
K PŘEDPISU PRO DODRŽOVÁNÍ JAKOSTI

Pro případ instalace bezpečnostních a protislunečních fólií Llumar určených k instalaci na boční a zadní skla motorových vozidel kategorie M a N.


Bezpečnostní samolepící fólie Llumar typů SCL SR PS 4 a SCL SR PS 7 a protisluneční zabarvené samolepící fólie Llumar typů AT 05 GR SR HPR, AT 15 GR SR HPR, AT 35 GR SR HPR, AT 50 GR SR HPR, AT 20 CH SR HPR, AT 35 CH SR HPR, ATR 05 CH SR HPR, ATR 20 CH SR HPR, ATR 35 CH SR HPR, DL 30 GN SR HPR, DL 25 BL SR HPR, PP 20 LU SR HPR, PP 35 LU SR HPR, NR 70 G DL SR HPR UV CL SR HPR jsou vyrobeny s polyesteru, opatřeného protioděrovou krycí vrstvou a lepem. Fólie jsou určeny k instalaci na boční a zadní skla motorových vozidel kategorie M, N. Bezpečnostní fólie zabraňuje násilnému rozbití skla a při havárii udržuje střepy pohromadě a tím snižuje riziko poranění osob. Protisluneční fólie slouží k ochraně proti nepříznivým účinkům slunečního záření.

 • bezpečnostní samolepící fólie Llumar mohou být používány na vozidlech kategorie M a N
 • protisluneční zabarvené fólie Llumar mohou být používány na vozidlech kategorie M a N, s výjimkou skel sloužících k výhledu z místa řidiče ( horizontální úhel 180° před řidičem )
 • technik vystaví zákazníkovi doklad o instalaci fólií na skla vozidla, který musí obsahovat jaký typ fólie byl nalepen na které okno vozidla
 • technik vyznačí schválení v dokladu vydávaném zákazníkovi při prodeji výrobku
 • technik je povinen opatřovat výrobky předepsaným označením dle návrhu povinného značení

 

Copyright 2009 Rolizo s.r.o.. Vytvořeno v eline.cz.