Rolizo

Energie z přírody, 2/3 energie zdarma

TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla za rozumnou cenu.
Dodáváme a montujeme tepelná čerpadla HOTJET.

Solární kolektory

„Slunce nechce ani DPH“ - Sluneční kolektory


Zvyšující se ceny energií a aktivní celospolečenský přístup k řešení ekologických problémů zvyšují uplatnění technických zařízení - solárních systémů k zisku levné a ekologicky čisté energie.

Ve střední Evropě dopadne ročně na 1m2 zemského povrchu v průměru 1100 kWh tepelné energie, vhodné k dalšímu zužitkování. V období od dubna do října dopadne 75% energie z celkového množství a 25% energie v období od října do dubna. Solárnízáření je využitelné ve všech oblastech České republiky, ve všech nadmořských výškách.

solarni kolektor.jpg

 

 

Výhody:

  • solární kolektor pracuje vždy když svítí slunce
  • trubicové kolektory pracují i když je pod mrakem
  • bezúdržbový provoz
  • jednoduchá obsluha
  • variabilnost použití

 

 

 

Nevýhody:

  • nevýhodou je že v době kdy slunce svítí, nepotřebujeme tolik energie a musíme akumulovat
  • poměrně vysoké pořizovací náklady

 

 

 

 

Princip:

Solární systémy pracují jako alternativní zdroj tepelné energie, získávající TEPLO ze slunečního záření k dalšímu využití. Kvalitní solární systémy jsou plně funkční ve všech regionech naší země, jsou technicky a výkonově sladěné soustavy, určené pro efektivní ziska zužitkování slunečního tepla v domácnostech nebo komerčních objektech. Základním požadavkem redukce energetických nákladů Vaší domácnosti je volná nestíněná, jižně orientovaná plocha k instalaci kolektorů.

Tepelná energie  vyzařovaná sluncem je absorbována kvalitním, vysoceselektivním povrchem kolektoru. Výběr kvalitního kolektoru určuje při dodržení projekčních zásad, energetický zisk. Pro maximální využitelnost jsou solární systémy dimenzovány se zásobníky a nádržemi, akumulujících získané teplo.

Solární systémy jsou využívány k:

  • Ohřevu teplé užitkové - až 70% pokrytí nákladů
  • Podpoře topné soustavy (tzv. přitápění) - až 30% pokrytí nákladů
  • Ohřevu bazénů - až 100% při sezónním provozu

 
Maximálního využití systému dosáhneme kombinací všech tří variant, plnících funkční požadavky systému s ohledem na roční průběh slunečního záření a energetických potřeb investora.

Solární systémy jsou naprosto bezobslužné, vyžadující občasný dohled, který majitel většinou podvědomě provádí při laické kontrole "kolik stupňů jde z kolektorů".

 

 

 

Reference:

Ukázkové realizace naleznete zde.

 

 

 

Ceník:

ceník 2010 HOTJET (PDF) velikost 2.16 MB

 

 

Copyright 2009 Rolizo s.r.o.. Vytvořeno v eline.cz.