Rolizo

Energie z přírody, 2/3 energie zdarma

TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla za rozumnou cenu.
Dodáváme a montujeme tepelná čerpadla HOTJET.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla – dvě třetiny energie zdarma

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umí odebrat teplo z jiného dostupného zdroje a předat k vytápění domu. Energie vložená do pohonu kompresoru a energie získaná např. ze vzduchu se sčítá. Zdrojem je nejčastěji vzduch jehož ochlazením získáme teplo do topného systému domu. Topný faktor tedy poměr mezi vloženou a získanou energií je dle celoroční teploty vzduchu 1:3 až 1:3,3. Druhým nejčastěji využívaným zdrojem je voda, s výměníkem např. ve studni a země se zemním kolektorem kde topný faktor dosahuje poměru 1:4 – 1:5. Podobné účinnosti je dosaženo i při použití vrtů. Tepelné čerpadlo pracuje automaticky a jeho kvalita je dána životností a schopností získat za daných okolností maximum tepla. Pro každý objekt navrhujeme optimalizovanou sestavu, kterou tvoří tepelné čerpadlo a zásobník, případně dotop jiným zdrojem.

tepelne cerpadlo as.jpg

 

Jak postupovat při zájmu o tepelné čerpadlo

Pro návrh výkonu tepelného čerpadla si opatřete některé z těchto podkladů:

 • projekt objektu
 • výpočet jeho tepelných ztrát
 • výpočet energetického štítku
 • projekt topení
 • účty za energie (co bude k dispozici);

Kontaktujte nás vyplňte dotazník, napište nám mail nebo fax, zavolejte, nebo nás po domluvě navštivte;Společně vybereme optimální model, spočítáme orientační kalkulaci; Zjistěte, zda je v lokalitě umístění čerpadla dostatečný energetický příkon, prostřednictvím žádosti Vašeho dodavatele elektrické energie - zde jsou formuláře žádosti:

V případě novostavby je nutno navíc připojit snímek z katastrální mapy. Dodavatel elektrické energie se vyjádřil kladně, máte jistotu, že získáte sazbu na tepelné čerpadlo a můžete se pustit do dalších etap, jste na cestě k cíli.  Po vyjádření energetiky máte na instalaci 12 měsíců, pak musíte žádat znova.  Po instalaci se obraťte na svého dodavatele elekřiny s revizní zprávou a protokolem o uvedení do provozu. Uzavřete novou smlouvu na sníženou sazbu elektrické energie D56 (pro domácnosti) či C56 (pro firmy).

 

 

Výhody tepelného čerpadla :

Tepelným čerpadlem získáme dvě třetiny až čtyři pětiny energie zdarma. Instalací tepelného čerpadla získáme levnou energii ze sítě po dobu 22 hodin.

 • Je to bezobslužný zdroj tepla (společně s elektrickými a plynovými kotly).
 • Nemusí se do něj přikládat.
 • Tepelné čerpadlo neprodukuje lokálně žádné emise.
 • Tepelné čerpadlo je bezpečné (nevybuchne, nehoří, neotráví vás).
 • Instalace je relativně snadná.
 • Nemusíte zřizovat plynovou přípojku, platit další měsíční paušál a provádět pravidelné revize plynových spotřebičů.

Tepelné čerpadlo je úsporné

Spotřeba elektrické energie je na cca 1/3 přímotopu (může se lišit podle druhu tepelného čerpadla a topného systému). Získáte nízkou sazbu v délce 22 h na elektrickou energii pro celou domácnost.
Ušetříte na svícení, vaření, praní a další spotřebě elektrické energie. Tepelné čerpadlo jste ještě ani nezapnuli a už vám šetří peníze. Dívejte se na nákup tepelného čerpadla jako na investici. Peníze v bance svojí hodnotu obvykle ztratí, tepelné čerpadlo od HOTJET se zaplatí třeba za 5 let a to zjednodušeně řečeno odpovídá zhodnocení investice ve výši 20 % ročně. Kdo vám to dá?

Příklad nákladů na vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro dům s tepelnou ztrátou 10 kW

98.jpg

 

 

 

Nevýhody:

 • vyšší pořizovací náklady
 • hlučnost (u typu vzduch - voda)

 

 

 

 

Princip:

Tepelné čerpadlo jehož základem je kompresor odebírá průběžně teplo z obnovitelných zdrojů. Tepelné čerpadlo v našem podání je kompresorový stroj, který čerpá teplo z chladnějšího místa na teplejší. Pro svůj pohon používá elektrickou energii. Pracuje na principu obráceného Cantotova cyklu. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

A trochu jednodušeji:
Tepelná čerpadla fungují na principu opačné chladničky – ochlazují vnější prostor (odebírají mu teplo) a vytápí prostor vnitřní. Toto teplo však ještě převádí (přečerpávají) z nízkých teplot na vyšší – např. tepelné čerpadlo typu země-voda ochladí půdu kolem budovy z 10° C na 5° C a toto získané teplo využije na zvýšení teploty vnitřního vytápěcího systému ze 40° C na 45° C.

schema hotjet.gif

 

Tepelné čerpadlo tvoří
Tepelné čerpadlo tvoří několik částí: výparník odebírající tepelnou energii zdroji tepla (vzduch, země, voda) a systém trubek s kompresorem, tepelným výměníkem a regulací. Díky tepelné energii získané z přírodních zdrojů spotřebovává tepelné čerpadlo jen cca 1/3 vnější elektrické energie – díky tomu zaujímají tepelná čerpadla přední místo v ekologickém a alternativním vytápění.
 

Topný faktor
Poměr, kterým tepelné čerpadlo přečerpá více tepla, než spotřebuje elektrické energie se udává tzv. topným faktorem, zkráceně TF – např. TF 3 znamená, že tepelné čerpadlo „přečerpá” třikrát více tepla, než spotřebuje elektrické energie.


Dimenzování výkonu
Výkon tepelného čerpadla se zpravidla navrhuje tak, aby tepelné čerpadlo krylo tepelnou potřebu objektu do určité venkovní teploty – např. -12° C. Tato určená teplota se nazývá teplota bivalence, při jejímž dosažení je zapnut bivaletní zdroj, který do topného systému dodává potřebnou tepelnou energii nad výkon tepelného čerpadla. Poddimenzováním tepelného čerpadla omezíme četnost startů kompresoru, díky čemuž se zvýší životnost nejen tohoto kompresoru, ale i celého systému. Také lze díky poddimenzování tepelného čerpadla použít menší venkovní zdroje (výparník, vrty, kolektory).
 

Bivalentní zdroj
Bivalentním (přídavným) zdrojem tepla může být elektrokotel, kotel na zemní plyn, dřevoplyn, LTO, propan – lze také použít přímotopných tyčí v akumulační nádrži (tuto variantu je nutno avizovat předem, neboť přímotopné tyče jsou do akumulační nádrže instalovány již při výrobě). Výhodou renovace současného topného systému pomocí tepelného čerpadla je to, že coby bivalentní zdroj lze použít stávající zdroj tepla.
 

Jaké jsou typy tepelných čerpadel?
Tepelná čerpadla se dělí dle zdroje tepla, tím může být povrchová a podzemní voda, venkovní vzduch nebo půda. Typy jsou tedy následující: vzduch-voda, voda-voda, země-voda, vzduch-vzduch.

 

 

 

 

Reference:

Ukázkové realizace naleznete zde.

 

 

 

 

 

Ceník:

ceník 2010 HOTJET tepelná čerpadla (PDF) velikost 2.16MB


 

 

 

 


Copyright 2009 Rolizo s.r.o.. Vytvořeno v eline.cz.