Rolizo


Prodej materiálu

Společnost Rolizo nabízí prodej těchto typů materiálů:
- polykarbonátové desky plné, komůrkové
- polykarbonátové profily U a H a trubky
- profily hliníkové
- profily nerezové

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY MAKROLON, LEXAN, MULTICLEAR, POLITEC Polykarbonát je vynikající materiál pro lehké, tepelně izolační nerozbitné zasklívání. Povrchově je upraven koextrudovanou ochrannou vrstvou proti UV záření, která zabezpečuje dlouhou životnost. Komůrkové polykarbonátové desky se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, velmi dobrými optickými, tepelněizolačními vlastnostmi a velmi příznivými požárními charakteristikami (doloženo atesty výrobců, dovozců a shodami pro ČR). Plné polykarbonátové desky jsou opatřeny oboustrannou UV ochranou a nacházejí tedy uplatnění v exteriérových aplikacích. Používají se jako bezpečnostní zasklení, oken a světlíků, přístřešky - ploché i obloukové, prosklení spojovacích chodeb, mantinely stadiónů a dálnic, výplně zábradlí, dveří, kryty strojů, nástrojů, ochranné štíty, posuvné stěny ap. Tyto průhledné až průsvitné desky s vysokou odolností proti nárazu mají dobrou mechanickou pevnost v teplotním rozsahu od -100°C do 120°C. Výrobce poskytuje 10ti letou záruku na odolávání desek vlivům počasí a krupobití.

Výrobce poskytuje 10ti letou záruku na odolávání desek vlivům počasí a krupobití.

Vlastnosti polykarbonátových desek

odolnost proti degradujícímu vlivu přímého slunečního záření, vysoká odolnost povrchu desek proti nepříznivému vlivu otevřeného klimatu (hrubnutí, křehnutí desky apod.)
značná odolnost proti nárazům, desky jsou prakticky nerozbitné
stabilita fyzikálních a mechanických vlastností v širokém teplotním rozmezí (-40 až 115°C)
vynikající tepelně izolační vlastnost
protihluková izolace
nízká hmotnost - umožnění výrazného odlehčení konstrukcí
možnost ohýbání za studena
velmi dobrá propustnost světla
jednoduchá opracovatelnos
bezpečnost, je vyloučeno nebezpečí poranění padajícími střepy
odolnost vůči ohni (hořlavost třída B2,C1

Polykarbonátové desky splňují při správně zvolených rozměrech a správném způsobu montáže i nejvyšší požadavky na únosnost (zátěžové grafy). Manuály pro stanovení únosnosti vůči zatížení klimatickými vlivy (sníh, vítr) jsou k dispozici u společnosti Rolizo.

Instalace polykarbonátových desek

Při instalaci je třeba počítat s tepelnou roztažností desek. Díky tomu je třeba používat systému beztmelého zasklívání, tzn. upevňování desek k nosné konstrukci pomocí lišt přes pryžové těsnění. Upevňování desek napevno šrouby se v místech se změnami teplot nedoporučuje. K dotmelování spojů kvůli vodotěsnosti se zásadně používají silikonové tmely kompatibilní s polykarbonátem (bývá uvedeno na kartuších s tmelem).

Schéma spoje polykarbonátových desek

Schéma spojení polykarbonatových desek

Čištění polykarbonátových desek

Při čištění povrchu desek doporučuje výrobce používat vlažnou vodu, slabý roztok mýdla, měkké hadříky nebo houby, případně tlakovou vodu. Nedoporučuje se používat gumové stěrky apod. kvůli nebezpečí poškrábání povrchu desek. Používání ředitel a jiných chemických prostředků, stejně jako odstraňování nečistot z povrchu žiletkami a jinými ostrými předměty je naprosto nevhodné. Problémy spojené s čištěním nebo opravami poškrábaného povrchu konzultujte s prodejcem.

POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY tvaru "U" , "H", trubice

Profily U a H jsou vyrobeny z kvalitního polykarbonátu. Polykarbonátové (PC) profily U a H jsou určeny na spojování a ukončování plných a komorových polykarbonátových desek. Oba profily se mohou používat jak v interiéru, tak i v exteriéru, protože jsou chráněny vrstvou odolnou proti UV paprskům.

Copyright 2009 Rolizo s.r.o.. Vytvořeno v eline.cz.


logoeu