Rolizo

Větrné elektrárny

 

Malá větrná elektrárna se svislou osou rotace, trojúhelníkovými rameny a pružnými lopatkamI.

Větrné elektrárny.

Tedy zdroje návratné, nevyčerpatelné – ekologicky úžasné.  Společnost Rolizo je zapsána v seznamu dodavatelů „ Zelená úsporám“ je oprávněn vyrábět a montovat alternatívní zdroje energie.

Zařízení pro využití větrné energie se svislou osou rotace, je vyrobeno z hliníku a polykarbonátu. Trojúhelníková ramena jsou kotven přímo k alternátoru. Jsou tvořena lopatkami se zdrsněnou náběhovou hranou, v aerodynamickém uspořádání a jsou ve všech částech výkonová. Zařízení využívá větrné energie přímou reakcí na vítr vztlakem a skluzem, pevnou i pružnou částí lopatky. Část energie větru absorbovaná do pružné části lopatky změnou tvaru - prohnutím se při dalším pootočení soustavy vyrovnáním předává rameny zpět do rotujícího středu v Tzv. nevýkonové oblasti. Při vichřici se rotor sám brzdí, překlopením lopatek nad tečnu.

Pružná lopatka

Lopatka s pružným koncem

Schéma celé elektrárny

Sestava trojůhelníková ramena tvořena pružnými lopatkami s vloženým Savoniovým rotorem

Lopatka určená pro malé rychlosti větru může být doplněna o soustavu pružných a podsoustavou pružnějších  prvků  v provedení „ptačí brko“. Rotující střed je nosičem celého rotoru a současně částí sloužící k přenosu energie do jiné, spotřební soustavy. Je doplněn o pevné - nepropustné, případně pružné, polopropustné  středové lopatky (např. v uspořádání – savoniův rotor), využívá energii větru přímo a také části větrné enegie usměrněné vnějšími lopatkami do středu. Lépe roztáčí celou soustavu a zvyšuje výkon.

 

Použití : větrné elektrárny v napojení na alternátor, čerpadla a jiná zařízení. Kolo může být ponořené do tekoucí vody (příliv, odliv, říční proud).

 

 

Darinovo kolo

Standardní Dariovo kolo přímo napojené na alternátor  48V

Jak probíha převoz el

Elektrárna na vozíku před dopravou na místo.

Součástí výroby jsou i sklopné sloupy. Montáž se provádí, metodou sklápění sloupu pomocí lana a osobního auta. Postavit elektrárnu dokážou 3 lidi. Stabilizaci sloupu na betonovém základě provedeme čtveřicí lan o průměru 8mm. Napnutí musí být citlivé, tak aby účinně tlumilo poryvy z různých stran.

V současné době nabízíme jednotku o výkonu 1,5kW.

 Centrování lopatek, elektrárna ve sklopeném stavu

 

Centrování lopatek, elektrárna ve sklopeném stavu

Savoniúv rotor před instalací

Savoniúv rotor před instalací

Tichá, jednoduchá větrná elektrárna Rolizo

Tichá, jednoduchá větrná elektrárna Rolizo

https://youtu.be/Z8wCLDG8fwU - Video vychřice

 

Copyright 2009 Rolizo s.r.o.. Vytvořeno v eline.cz.


logoeu